ความสำคัญของการจัดหาเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มทุนมนุษย์ในนามิเบีย

ความสำคัญของการจัดหาเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มทุนมนุษย์ในนามิเบีย

การเรียนรู้ตลอดชีวิตก่อนหน้านี้ว่าการศึกษาผู้ใหญ่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ที่ควรได้รับความสำคัญเนื่องจากความรู้ที่ได้รับก่อนหน้านี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในยุคใหม่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มการสะสมทุนมนุษย์ของพลเมือง ในมุมมองของการเติบโตทางเศรษฐกิจความสามารถในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันได้โดยไม่ต้องใช้ความรู้ การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างฐานทุนมนุษย์ซึ่งสนับสนุนเสาหลักที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทักษะและระบบนวัตกรรม

ความยากลำบากที่เราเผชิญอยู่ในนามิเบียคือการเผชิญหน้ากับความท้าทายของสังคมความรู้เรื่องทุนการศึกษาขั้นอุดมศึกษาไม่เพียงพอกลยุทธ์การศึกษาที่ไม่เพียงพอสำหรับกลุ่มชายขอบที่ขาดโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและช่องว่างในความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน โปรแกรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศเศรษฐกิจควรครอบคลุมทุกระดับ ได้แก่ การพัฒนาเด็กปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องในผู้ใหญ่ภายในการพัฒนาโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นในการแบ่งสรรค่าใช้จ่ายระหว่างรัฐบาลบุคคลครอบครัวและนายจ้างเพื่อสร้างการจัดหาเงินทุนอย่างเป็นธรรมเหมาะสมและยั่งยืนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แหล่งเงินทุนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะมาจากนายจ้างที่ได้รับประโยชน์จากพนักงานที่สำเร็จการศึกษาและได้รับความรู้จากสถาบันการศึกษา ดังนั้นนายจ้างจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเท่านั้นหากพนักงานต้องการทักษะเฉพาะด้านสำหรับงานบางอย่าง หน่วยงานภาคเอกชนเช่นองค์กรพัฒนาเอกชนให้การสนับสนุนและมุ่งตรงไปยังนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งโดยปกติจะมีข้อ จำกัด และพวกเขาจะไม่สามารถจัดหาเงินทุนให้กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความต้องการที่สูงขึ้น การศึกษา.

ความรับผิดชอบของนักเรียนทุนการศึกษาของตนเองเป็นที่โดดเด่นมากในนามิเบียความหมายนักเรียนมีความรู้เพื่อตัวเองและมีความมั่นคงทางการเงินที่จะจ่ายสำหรับสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถจ่ายได้ ภาคเอกชนในกรณีส่วนใหญ่ไม่มีเงินทุนสำหรับการศึกษาทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กองทุนเพื่อช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนนามิเบีย (NSFAF) ในกรณีส่วนใหญ่จำเป็นต้องคืนทุนเพื่อให้กองทุนมีความยั่งยืนส่วนใหญ่ ของผู้ถือครองทุนอยู่ในสาขาการสอนการพยาบาลและการแพทย์ อย่างไรก็ตามข้อ จำกัด ด้านงบประมาณปัจจุบันไม่อนุญาตให้รัฐบาลตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้นและต่อเนื่อง

ควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยตลอด การมีระบบการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากสิ่งนี้จะช่วยสร้างพนักงานที่มีอุปกรณ์ที่ดีขึ้นโดยการสนับสนุนให้คนดูการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะด้วยการควบคุมการพัฒนาส่วนบุคคลและเพิ่มระดับมากขึ้น การมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มชายขอบที่ไม่เท่าเทียมกันของสตรีและแรงงานที่อายุน้อยกว่าที่มีทักษะต่ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกและนวัตกรรมในการจัดส่งฝึกอบรม

นโยบายควรมีขึ้นเพื่อตระหนักว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีส่วนช่วยให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานการปรับโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงอาชีพรวมถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการรวมตัวทางสังคมการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองและการพัฒนาส่วนบุคคล การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีผลดีต่อผลประโยชน์ทางสังคมที่กว้างขึ้นเช่นการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีลดความตึงเครียดของชุมชนและความรู้สึกที่ดีขึ้นของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีประโยชน์เพิ่มเติมในการกระตุ้นการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการการศึกษาผู้ใหญ่ที่กระทรวงควรรวมตัวกับหน่วยงานด้านการจัดหาเงินทุนของรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้บริจาคมากขึ้นและสนับสนุนให้พวกเขาจัดสรรเงินทุนที่เพียงพอเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและด้วยการเพิ่มการลงทะเบียนเรียน รัฐบาลจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการรณรงค์การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการโฆษณาในสื่อเพื่อให้ความรู้สึกแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่บุคคลและการพัฒนาประเทศ สถาบันจัดหาเงินเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตควรให้เงินแก่สถาบันโดยตรงแทนที่จะเป็นวัสดุเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการและความสนใจของแต่ละคนจะได้รับการดูแล

ในที่สุดการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการฝึกอบรมและการฝึกอบรมทุกประเภทมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและการเป็นพลเมืองที่ใช้งานได้ ควรให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างโรงเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันเอกชนและสถาบันอาชีวศึกษา นี่เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องมีการลงทุนมากขึ้นในคนการศึกษานายจ้างและผู้เรียนเอง ควรมีการวิเคราะห์และประเมินกลไกที่เป็นนวัตกรรมใหม่เมื่อพูดถึงการระดมทุนของนักเรียน

นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ทุนสนับสนุนที่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ได้รับผลกระทบทางบวกผลประโยชน์ทางสังคมที่กว้างขึ้นเช่นการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีลดความตึงเครียดของชุมชนและความรู้สึกที่ดีขึ้นของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในด้านการศึกษาควรแบ่งปันภาระการศึกษาเพื่อสร้างการจัดหาเงินทุนอย่างเป็นธรรมเหมาะสมและยั่งยืนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต