สำเหตุสำคัญที่ทำให้ ตลาดแรงงาน กำลังขาดกำลังคนที่จำเป็นต่องานต่าง ๆ ..

ปัจจุบันนี้จากระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ณ เวลานี้ ได้มีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเยอะๆและก็เดาในอนาคตอันใกล้เองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีมากขึ้นมาอีกอย่างเร็ว ก็เลยทำให้ขาดคนทำงานที่จะมาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่จำนวนไม่ใช่น้อยนั้น ซึ่งจำเป็นต้องหาแรงงานจากการเปิดรับสมัครหรือการฝากงานเอาไว้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อคนที่เข้ามาดูได้รู้ถึงการเปิดรับสมัครงานรวมทั้งตำแหน่งงานที่ปรารถนาให้คนไม่มีงานทำที่กำลังมองหางานที่ตรงตามความเชี่ยวชาญของตน และก็ในขณะนี้ด้านในตลาดแรงงานก็มีการหาคนเพื่อส่งต่อให้กับธุรกิจที่มีอยู่ณ เวลานี้
ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจนั้นขาดคนทำงานที่จะมาช่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งๆที่ปัจจุบันนี้พลเมืองภายในประเทศไทยนั้นเองก็มีปริมาณพลเมืองที่มีอยู่มากมาย แม้กระนั้นในปริมาณพลเมืองที่มีอยู่จำนวนมากนั้นจะเป็นคนที่แก่ตั้งแต่ 50 – 60 ปี ที่ถือได้ว่าคนสูงอายุหรือวัยแก่ ซึ่งจะก่อให้ไม่สามารถที่จะดำเนินงานจากกฎหมายแรงงานที่มีอยู่ระบุเอาไว้ แม้กระนั้นในบางธุรกิจหรือบริษัทก็มีการว่าจ้างผู้สูงวัยหรือวัยแก่มาช่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งอาจะจะอยู่ที่กำลังความพร้อมใจของเพศผู้แก่เองต้องการจะทำไหม รวมทั้งปริมาณสามัญชนที่รองลงมาจากคนแก่หรือวัยแก่ เป็นคนที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี หรือวัยรุ่น ที่เป็นคนสมัยใหม่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งวัยนี้จะเป็นวัยที่เมื่อได้สำเร็จการศึกษามารวมทั้งอยากได้ที่จะหางานทำเองนั้นก็บางทีก็อาจจะยังไม่อาจจะดำเนินงานกับธุรกิจอะไรบางอย่างได้ เนื่องจากว่าอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ชำนาญสำหรับการปฏิบัติงานที่ได้ทำนั้นบางทีก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่จำเป็นของตนและก็เกิดแนวคิดที่ไม่คิดว่าตนเองนั้นเหมาะสมกับงานก็เลยกระตุ้นให้เกิดการเลือกงานที่อยากทำ
อีกหนึ่งต้นเหตุที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจรวมทั้งตลาดแรงงานปรารถนาที่จะมีคนมาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนั้นแต่ว่ามิได้ดังที่ปรารถนาทั้งทีมีปริมาณประชาชนภายในประเทศไทยอยู่มากมาย มาจากการขาดแรงงานที่มีคุณภาพหรือแรงงานที่มีฝีมือ ความเชี่ยวชาญ สำหรับการปฏิบัติงานธุรกิจพวกนี้ ก็เลยทำให้ธุรกิจแล้วก็ตลาดแรงงานขาดกำลังคนที่มีฝีมือมาช่วยนั้นเอง
เพราะฉะนั้นจากการที่ธุรกิจแล้วก็ตลาดแรงงานขาดกำลังคนที่มาช่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจนั้นก็เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในตอนนี้นั้นก็มีส่วนในเรื่องของแรงงานที่หายไปจากการที่มีพลเมืองที่เข้าสูงตอนคนแก่แล้วก็แรงงานที่ขาดประสบการณ์หรือขาดความสามารถตรงตามความอยากของธุรกิจ ซึ่งจากปัจจัยดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วนั้นก็เลยเป็นอีกต้นสายปลายเหตุที่ทำให้ตลาดแรงงานปรารถนาที่จะหาคนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถตรงสายอาชีพมาช่วยสำหรับการจัดการธุรกิจที่มีอยู่ภายในประเทศ