ข้อมูลเรื่องประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ

ปัจจุบันผู้คนเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิตกันมากขึ้น เพราะจุดประสงค์หลักของประกันชีวิตก็คือการเป็นหลักประกันความมั่นคงสำหรับความไม่แน่นอนในชีวิตของคนเรานั่นเอง โดยเฉพาะคนที่เป็นหลักในการหารายได้ให้กับครอบครัวที่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะทำประกันชีวิตไว้เพื่อไม่ให้คนข้างหลังต้องลำบากเมื่อมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น

รูปแบบของประกันชีวิตในปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้คนส่วนใหญ่เมื่อต้องการอยากทำประกันชีวิตก็ไม่แน่ใจว่าควรจะทำประกันชีวิต แบบไหนดี หากจะทำประกันชีวิตอย่างเดียวก็คุ้มครองแค่กรณีเสียชีวิตอย่างเดียวเท่านั้น ไม่คุ้มครองเมื่อเจ็บป่วย หรือจะทำประกันชีวิตแบบที่มีประกันสุขภาพพ่วงด้วย แต่กังวลว่าค่าเบี้ยจะแพงหรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ หรือจะทำประกันสุขภาพอย่างเดียวแยกต่างหากเลย คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ทำให้หลายคนลังเลไม่แน่ใจว่าควรเลือกประกันชีวิตแบบไหนดี

ข้อมูลเรื่องประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพนั้น เราสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่บริษัทประกันชีวิต ตัวแทน นายหน้า หรือจะเป็นการอ่านข้อมูลตามกระทู้ต่าง ๆ ที่มีคนมาตั้งคำถามเอาไว้ก็ได้ เช่น ลองพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า เลือกประกันสุขภาพ pantip ก็จะมีกระทู้ยอดนิยมที่มีผู้รู้เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกทำประกันสุขภาพที่น่าสนใจอย่างมากมาย

สำหรับข้อดีของการทำประกันสุขภาพอย่างเดียว ก็คือเราไม่ต้องซื้อพ่วงกับประกันชีวิตที่หลายคนมองว่าเป็นภาระผูกพันในระยะยาว ค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าแบบที่ซื้อพ่วงกับประกันชีวิต แต่มีข้อเสียคือ ประกันสุขภาพเป็นการจ่ายเบี้ยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองแบบปีต่อปี จะไม่ต่อสัญญาในปีต่อไปก็ได้ หลายคนคิดว่ามีประกันสุขภาพที่เป็นสวัสดิการที่บริษัททำให้พนักงานไว้แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพอีก อาจต้องพิจารณาใหม่เพราะประกันสุขภาพแบบกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองที่เพียงพอ

ส่วนการทำประกันสุขภาพพ่วงกับการทำประกันชีวิตไปด้วยนั้น ส่วนของประกันชีวิตจะเป็นสัญญาผูกพันระยะยาว ซึ่งมองได้สองแง่ บางคนอาจมองว่าเป็นข้อผูกพันระยะยาวที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ แต่ถ้ามองอีกแง่ ข้อดีก็คือโอกาสที่บริษัทจะยกเลิกสัญญานั้นน้อยมาก ทำให้เราสามารถซื้อประกันสุขภาพพ่วงไปกับประกันชีวิตได้ทุกปีตามที่เราต้องการ ซึ่งต่างจากการทำประกันสุขภาพอย่างเดียว และเมื่อเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันสุขภาพกับแบบประกันสุขภาพอย่างเดียว ค่าเบี้ยประกันแบบซื้อพ่วงประกันชีวิตถึงแม้จะแพงกว่า แต่ก็ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตด้วย เป็นเงินก้อนที่คนในครอบครัวจะได้รับไป ประกันสุขภาพที่ซื้อพ่วงประกันชีวิตนั้นยังมีความคุ้มครองหลากหลายที่เราสามารถเลือกได้เอง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายห้องพักในโรงพยาบาลสูงสุดต่อคืน ค่าประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย และค่าประกันชีวิต

แล้วเลือกประกันสุขภาพที่ไหนคุ้ม อันนี้เราคงต้องเปรียบเทียบความคุ้มครองที่ได้รับจากหลายๆ บริษัทว่าด้วยความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกันที่เราต้องการ ค่าเบี้ยที่ไหนถูกสุด ข้อเสนอและเงื่อนไขการทำประกันของที่ไหนน่าสนใจกว่ากัน เช่น มีส่วนลดหากไม่ป่วยหรือไม่เคลม สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล เป็นต้น